IMA Tryckeri

Pricken över i när det gäller trycksakeroch andra saker

Just nu, bloggar:


Maskiner som märker

En etiketteringsmaskin eller en så kallad markmaskin är en maskin som applicerar etiketter på produkter eller förpackningar. Det finns många olika typer av etiketteringsmaskiner och de kan användas för en mängd olika ändamål. Vissa etiketteringsmaskiner är utformade för användning i fabriker, där de snabbt och effektivt kan applicera etiketter på ett stort antal produkter. Andra etiketteringsmaskiner är utformade för användning i handelsmiljöer, där de kan användas för att applicera prislappar eller andra typer av etiketter på produkter. Etiketteringsmaskiner kan också användas för personligt bruk eller i hemmet, till exempel för att applicera etiketter för att adressera kuvert eller andra föremål. Oavsett syfte kan en etiketteringsmaskin spara tid och arbete, med Swedoffice markmaskiner


Parkeringsskyltar